Onze MVO-verplichtingen bij Blue Soft

Om ons nieuwe MVO-beleid en ons engagement op Blue Soft te inspireren, hebben we ervoor gekozen de ideeën niet van bovenaf te laten komen, maar onze consultants met hun enorme energie een bijdrage te laten leveren. Er zijn werkgroepen georganiseerd met vrijwillige medewerkers van onze verschillende dochterondernemingen op verschillende niveaus van de organisatie. Het doel van dit transversale project is de verbintenissen van de groep om te zetten in actie, gebaseerd op drie pijlers:

HET MILIEU

Veralgemening van de sortering, bevordering van verantwoorde aankopen en groene energieleveranciers, opstelling van een gids voor goede praktijken inzake e-beheer (wissen van e-mails, hosting op cloud)...

DE SOCIALE

Aanmoediging van het gebruik van aangepaste bedrijven, verbetering van de gendergelijkheidsindex, bescherming van de gezondheid van de werknemers, bevordering van werk-studieprogramma's en schoolrelaties...

DE ECONOMIE

Ervoor zorgen dat onze leveranciers en onderaannemers milieuverantwoord zijn en een veiligheidsbeleid voorstellen voor de uitvoering van TMA op de sites van onze klanten...

Onze CSR-verbintenis Blue Soft

Onze groep is zich bewust van de milieu- en maatschappelijke uitdagingen op alle niveaus van de organisatie en heeft besloten om van zijn MVO-engagement een belangrijk thema te maken in 2022.

Zoals onze medevoorzitter Thierry Boccara zegt: "Ik geloof dat de beelden en gebeurtenissen voor zich spreken, het wordt gewoon essentieel. Het is een onderwerp waar ik een bijzondere gevoeligheid voor heb. Ik ben een man die zeer dicht bij de natuur staat, een niet-stedeling, en als we zien welke schade onze samenlevingen Moeder Natuur toebrengen, zijn we het aan onszelf verplicht ons steentje bij te dragen.

Sinds 2016 compenseert het bedrijf de koolstofuitstoot van zijn hoofdkantoor en de reizen van zijn consultants door projecten over de hele wereld te financieren. Vandaag hebben wij besloten schaal en methode te veranderen door een MVO-beleid in te voeren dat op collegiale wijze is opgesteld.

Onze concrete acties

Blue Soft Global Compact lid

Blue Soft steunt het Global Compact

Als lid van het UN Global Compact sinds 2018 ondersteunt de groep Blue Soft vrijwillig de tien principes van het United Nations Global Compact en zet zij zich in om haar aanpak van maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen. Deze belangrijke principes betreffen mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en de strijd tegen corruptie.

Wij compenseren onze koolstofvoetafdruk door projecten over de hele wereld te financieren:

Gouden standaard Blue Soft
Deelname aan de financiering van duurzame projecten met Gold Standard
  • Verspreiding van solar cookers in Bolivia in 2021: 11.600 solar cookers geïnstalleerd en 46.000 ton CO2 vermeden
  • Terugwinning van huishoudelijk afval in Madagaskar, Kameroen en Togo in 2021: 78.000 ton verwerkt afval en 36.000 ton CO2 vermeden
  • Verspreiding van biogas in India in 2019: 3.000 biovergisters geïnstalleerd en 123.000 ton CO2 vermeden
Herbebossing van het Amazonewoud Blue Soft
Herbebossing en agrobosbouwacties in het Amazonegebied
  • Deelname aan een project gericht op bosbehoud in Peru, in het hart van het Amazonewoud met meer dan 300.000 hectare beschermd en het behoud van de biodiversiteit van lokale ecosystemen.
  • Deelname aan een sponsorproject. Elke gesponsorde boom wordt geplant door kleine cacaoproducenten van de coöperatie ACOPAGRO, die zich inzetten voor biologische landbouw en eerlijke handel.

Vooruitgang Activator

Activator for Progress is een gemeenschap waarin een aantal bedrijven zijn verenigd die ervan overtuigd zijn dat mensen met een handicap een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties van bedrijven en de samenleving als geheel.

In het kader van haar MVO-beleid maakt Blue Soft deel uit van deze gemeenschap. Voor ons is het een kwestie van opkomen voor de relatie tussen werk en handicap en dit idee dagelijks uitdragen met kleine of grote acties. U moet weten dat al onze functies openstaan voor mensen met een handicap.

Blue Soft lid van de voortgangsactiverende gemeenschap

- Blue Soft acties: Door bepaalde kleine of grootschalige acties uit te voeren om onze teams bewust te maken van het onderwerp en voor de integratie van mensen met een handicap op de werkplek.
- Opleiding: We worden ondersteund door een bedrijf dat gespecialiseerd is in diversiteit en gehandicaptenvraagstukken, waarmee we opleidingen voor managers en onze HR-teams hebben gecreëerd:

- Stereotypen bestrijden om diversiteit te beheren
- Inclusief werven en praktijken veranderen
- Handicaps beheren om teamcohesie te bevorderen

- Week van MVO en Handicap: Eens per jaar organiseren we een week van MVO en Handicap voor alle werknemers van de groep, met deelname van professionals op deze gebieden, om iedereen te sensibiliseren.

1
1

De gendergelijkheidsindex van de groep Blue Soft

In overeenstemming met de wet van 5 september 2018 "voor de vrijheid om zijn professionele toekomst te kiezen" met als doel de loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te werken, verbindt Blue Soft zich ertoe prioriteit te geven aan de verbetering van zijn gendergelijkheidsindex.

Het MVO-beleid van de groep Blue Soft, dat gezamenlijk en vrijwillig met het personeel van de groep is ontwikkeld, is in 2021 geformaliseerd. Maatschappelijk engagement is een van de drie pijlers waarop wij onze strategische as voor 2022/2024 hebben bepaald, met in het bijzonder de actie om onze gendergelijkheidindex te verbeteren.

Vandaag is de groep Blue Soft trots om zijn gendergelijkheidsindex voor het jaar 2022 mee te delen met een score van

82/100

De gendergelijkheidsindex is gebaseerd op 5 indicatoren:

- Indicator 1 - Genderloon
- Indicator 2 - Individuele salarisverhogingen tussen vrouwen en mannen, exclusief promoties
- Indicator3 - Promoties tussen vrouwen en mannen
- Indicator4 - Salarisverhoging in het jaar na terugkeer van zwangerschapsverlof
- Indicator5 - Verdeling van topsalarissen tussen vrouwen en mannen

Blue Soft Ecovadis Silver 20222 gecertificeerd

Blue Soft EcoVadis Silver 2022 gecertificeerd

Met een score van 66/100 behaalt Blue Soft de EcoVadis Silver certificering en bevindt zich in de top 5% van bedrijven in de sector "Computerprogrammering; advies en aanverwante activiteiten".

EcoVadis is een certificering die de MVO-prestaties van een bedrijf meet op basis van de evaluatie van 4 criteria:

  • Milieu
  • Sociale en mensenrechten
  • Ethiek
  • Verantwoord inkopen

Deze certificering bevestigt de MVO-verbintenissen Blue Soft.

1

MVO-verbintenissen Blue Soft - Het Indigo-project

Het Project Indigo is een ambitie van de groep Blue Soft geboren in 2021 uit de wens om onze medewerkers centraal te stellen.

Omdat de kracht van de groep vooral ligt in onze talenten, engageren wij ons om verenigingen te steunen die in de lijn liggen van onze waarden en gesteund worden door onze medewerkers.e verbinden ons ertoe verenigingen te steunen die in de lijn liggen van onze waarden en gesteund worden door onze medewerkers, door het aanbieden van projectfinanciering, communicatieondersteuning en competentiesponsoring.

Denk je eraan om bij een dynamische groep te komen?

Laten we elkaar ontmoeten!