Hoe kunnen we meer flexibiliteit, veerkracht, veiligheid en betrouwbaarheid bereiken? Automatisering van de infrastructuur wordt het belangrijkste probleem voor organisaties die de huidige wijdvertakte systemen exploiteren. Nauwgezetheid en veel teamondersteuning zijn vereist om dit waarschijnlijk strategische project tot een succes te maken.

Infrastructuur? Nog een belangrijke plaats.

IT-diensten hebben een lange weg afgelegd. Het is van haar dat wij de bedrijfsmodellen van morgen verwachten, in overeenstemming met een economie die digitaler is dan ooit. Zijn management zit op de COMEX, zijn beslissingen en de koers die het bedrijf volgt, zetten het op gekwelde en visionaire wegen, die onze technologische opvattingen steeds meer overhoop gooien.

In enkele jaren tijd zijn de statische gegevens waarvoor de infrastructuren waren ontworpen, ontoereikend geworden in het licht van de stroom ongestructureerde gegevens en het commerciële potentieel daarvan. Bijgevolg zijn de infrastructuren grondig geëvolueerd om de nieuwe informatiestromen te absorberen, te verwerken en te beheren. Zij kunnen ook en vooral de middelen verschaffen die nodig zijn om alle instrumenten, toepassingen, technische en bedrijfsoplossingen voor menselijke activiteiten te bedenken, te ontwikkelen en te exploiteren. Vervolgens zijn de omgevingen op hun beurt gegroeid toen virtualisatie en containers hun intrede deden.

De infrastructuur is nu het immateriële fundament waarop de meest ambitieuze projecten angstvallig worden bewaakt en geleid. De infrastructuur brengt processen met zich mee die nu zo complex zijn dat ze niet meer door mensenhanden alleen kunnen worden beheerst.

De automatisering van infrastructuren wordt onmisbaar.

Te veel fouten, te veel veiligheidslekken en te veel kosten staan op het menu van een nog traditionele administratie. Wellicht met de rug tegen de muur overwegen IT-afdelingen serieus om robots te laten zorgen voor reproduceerbare processen. Creativiteit, het onverwachte, dialoog en het uitdragen van een visie voor het bedrijf worden overgelaten aan de werknemer. Aan de machine de taak om terugkerende taken in real time te beheren.

Het valt niet te ontkennen dat niet elk bedrijf zijn infrastructuur volledig kan automatiseren, zelfs niet de grootste. Servers, opslagarrays, netwerk- en beveiligingsoplossingen kunnen in verschillende mate profiteren van de beschikbare automatiseringsstrategieën. Veel hangt af van de inzet van de teams om ervoor te gaan, hun bereidheid om nieuwe reflexen aan te leren, om te aanvaarden dat hun bedrijf zal veranderen en de expliciete redenen die de wens tot automatisering drijven.

Het streven naar een groter concurrentievermogen ligt uiteindelijk ten grondslag aan de aanpak. Het volstaat niet het project te bouwen. Automatisering vereist de volwassenheid van een bedrijf met betrekking tot de technologieën die het gebruikt en de praktijken en methoden die het toepast. Dit is echt een fundamenteel element van een automatiseringsplan en de definitie van het toepassingsgebied ervan.

Succesvolle automatisering heeft meer te maken met onderwijs en het zoeken naar betekenis dan met technologie.

De markt zit vol met automatiseringsoplossingen en de complexiteit van het project is daar ook grotendeels debet aan. Het maken van de juiste technologische keuzes wordt een uitdaging. Maar dat is niet het belangrijkste.

De eerste stap is een duidelijke visie op uw verwachtingen en het vaststellen van uw doelstellingen. Er zijn vele doelstellingen in de omgeving van een grote account. U moet het systeemonderhoud vereenvoudigen en de bedrijfskosten verlagen. U moet ook de last van repetitieve taken wegnemen, de betrouwbaarheid verbeteren en de beschikbaarheid van servers en toepassingen garanderen.
Het rendement van de investering zal niet op dezelfde manier worden berekend, dat is duidelijk, en ook het beheer van de verandering zal niet op dezelfde manier gebeuren.  

Vier factoren zullen van invloed zijn op de snelheid waarmee de infrastructuur kan worden geautomatiseerd:

  1. Het bedrijf is gewend aan processen die handmatig worden uitgevoerd.
  2. Het kan al dan niet middelen bundelen.
  3. Het kan al dan niet gebruik maken van een reeks normatieve kaders.
  4. Het kan al dan niet beschikken over een veiligheidsbeleid

Standaardisatie in het hart van de complexiteit

Automatisering is slechts maatwerk. Er zijn echter een aantal punten die moeten worden verduidelijkt en vastgesteld voordat u de sprong waagt. Naast het definiëren van de use cases is het in uw belang om uw componenten op te schonen. Dit alles om voor de hand liggende redenen van compatibiliteit en om u niet te laten misleiden door het aanbod. Het is ook noodzakelijk om te kunnen anticiperen op een toename van de belasting door opnieuw na te denken over de urbanisatie van uw datacenters. Bovendien zal de standaardisering van de technische regels en normen de stabiliteit van toekomstige ontwikkelingen waarborgen.

Omdat het van nature een transversaal project is, zal de automatisering, en daarmee de diensten Cloud, het bedrijf de vereiste homogeniteit verschaffen tegenover de verspreiding van gegevens en de hybriditeit van systemen. Dit is des te belangrijker omdat de IT-behoeften zullen blijven toenemen.

Naast dit artikel kunt u ook onze whitepaper over dit onderwerp downloaden: Het succesvol automatiseren van uw infrastructuur

Deel dit artikel!