Allereerst, wat is projectmanagementconsulting?

Projectmanagementconsultancy is een beroep dat een breed scala aan onderwerpen omvat. Bedrijven, zowel publieke als private, doen een beroep op consultants om hen te helpen hun projecten te beheren. Hoewel iedereen bekend is met het concept van een project, begrijpen maar weinig mensen echt de ins en outs van dit beroep.

Wat doen project management consultants?

Projectmanagementconsultants kunnen in uiteenlopende situaties optreden. Zij kunnen een onderneming in moeilijkheden helpen de oorzaken van haar problemen te begrijpen en oplossingen aan te dragen om deze te verhelpen. Hun belangrijkste taak is een project weer op de rails te krijgen en tot een goed einde te brengen, zelfs als dit betekent dat het oorspronkelijke plan moet worden gewijzigd.

Een gestandaardiseerde projectmanagementmethode of een aanpak per geval?

Het werk van consultants kan ook globaler zijn. Door organisatorische problemen aan te pakken die de hele onderneming aangaan. In deze gevallen gaat het niet meer om het oplossen van een specifiek probleem, maar om het herzien van de algemene werking van de onderneming. De juiste vragen moeten worden gesteld om de juiste oplossingen te vinden: is er een uniforme manier van werken of werkt iedereen zelfstandig? Zijn er geschreven regels of werkt iedereen met zijn eigen elementen?

Kan projectbeheer de dag winnen?

Project management consultants zijn verantwoordelijk voor het helpen van bedrijven bij het nadenken over, updaten en formaliseren van hun manier van werken. Dit lijkt een eenvoudige taak, maar het kan complex zijn. Consultants moeten kunnen werken met mensen die terughoudend zijn om hulp te vragen of die het te laat vragen.

Duidelijker zien in projectmanagement en legitiem worden, de sleutel tot succes?

Projectmanagement wordt nog te vaak beschouwd als een vaag begrip, weinig bekend en weinig gewaardeerd. Toch is het essentieel voor het goede beheer van een onderneming en verdient het beschouwd te worden als een volwaardig beroep. De grootste moeilijkheid waarmee adviseurs op het gebied van projectbeheer worden geconfronteerd, is de noodzakelijke legitimiteit om in te grijpen. Niet alleen moeten er actoren zijn die bereid zijn hun hulp in te roepen, maar zij moeten ook worden erkend als competente professionals om de hun toevertrouwde opdrachten uit te voeren.

Projectmanagementcertificaten, een manier om legitimiteit te verwerven?

Er zijn veel projectmanagementcertificeringen. Er zijn certificeringen voor traditionele projecten (V-cyclus, waterval, enz.), zoals PMP-certificering van het Project Management Institute en Prince 2-certificering van Axelos. Er zijn ook certificeringen voor agile projecten, zoals PMI-ACP van PMI, of PSM en PSPO van Scrum.org om Scrum Master of Product Owner te worden in de bijbehorende methode. Deze opleidingen stellen de consultants die ze volgen in staat om een zekere legitimiteit te verwerven voor hun praktijken en om een gemeenschappelijke taal te spreken. Ze zijn ook een bewijs van een minimum aan projectmanagementkennis en een garantie voor het succes van deze projecten.

Luister voor meer informatie naar het interview met Guillaume Raoul, consultant projectmanagement en trainer bij Blue Soft Consulting.

Deel dit artikel!