In dit artikel richten we ons op de 5 essentiële rollen die de PMO kan spelen in succesvol projectmanagement. In een organisatie waar projectmanagement een succes moet zijn, is de rol van de PMO (Project Management Officer) essentieel. Zij ondersteunen en verbeteren vooral het beheer van projecten, programma's of portfolio's.

Om meer te weten te komen voordat je verder gaat, aarzel dan niet om onze Youtube-video met onze expert Guillaume RAOUL te bekijken: Wat is een PMO? Project management office VS Project management officer of lees ons artikel over Project management office VS Project management officer.

Sleutelrol 1: het PMO is de rechterhand van de projectmanager

Allereerst biedt de PMO directe ondersteuning aan de projectmanager. Hij wordt duidelijk gecategoriseerd als zijn rechterhand. Hij helpt hem met alle technische aspecten van het project. Ze helpen de projectmanager ook bij het beheren van de relaties met het team, met alle medewerkers, met andere woorden, met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het project. Ze vormen een ondeelbaar paar dat ervoor zorgt dat het projectmanagement soepel verloopt. Zie ook ons artikel over het verschil tussen een PMO en een AMOA.

Sleutelrol 2: De PMO beheert de projectmanagementmethodologie

De tweede belangrijke rol is methodologisch. Het harmoniseert en versterkt alle project-, portfolio- of programmamanagementmethoden binnen een organisatie. Door de beste praktijken te communiceren, helpt het de algemene capaciteit en vaardigheden van de organisatie op deze gebieden te versterken.

Sleutelrol 3: PMO staat garant voor risicobeheer

In het algemeen zijn er tijdens een project, programma of portfolio veel onzekerheden die beheerd moeten worden. De expertise van de PMO zal ervoor zorgen dat risico's zo effectief mogelijk worden beheerd om het succes van het project te garanderen.

Sleutelrol 4: De PMO stuurt het succes van het project

Naast de onzekerheids-, methodologische en organisatorische aspecten is er ook het aspect van het analyseren van de resultaten van een project, programma of portfolio. De PMO kan deze resultaten in detail analyseren dankzij indicatoren zoals KPI's en OKR's. En het is dankzij deze indicatoren dat we de voortgang, het succes of het falen van een project kunnen zien.

Sleutelrol 5: De PMO kan de trainer van het team zijn

Als 5e en laatste rol kan de PMO effectief bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden en training van een groep mensen als daar binnen een organisatie behoefte aan is. Ze kunnen dagelijkse ondersteuning en coaching bieden aan de mensen met wie ze werken. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe managementmethode of de ontwikkeling van nieuwe indicatoren die beter passen bij bepaalde bedrijfscontexten.

Samengevat heeft de PMO 5 essentiële rollen: organisatorisch, relationeel, methodologisch, analytisch en coachend. Ze coördineren al hun vaardigheden om het succes en het soepele verloop van een project, programma of portfolio en voor alle betrokken teams te garanderen.

Bekijk voor meer informatie onze Youtube-video met onze expert Guillaume RAOUL, die ook uitleg geeft: De 5 essentiële rollen van de PMO onthuld! en lees ons artikel over PMO-methoden en -tools.

Deel dit artikel!