Hoe kiest u uw IT-infrastructuur? Wanneer de keuze is ingegeven door technologische ontwikkelingen of aankondigingen, kan de IT-infrastructuur een zeer heterogeen complex worden: een database hier, een applicatie daar, een integratie die nooit werd voltooid... Dit alles verhoogt de werklast van het bedrijf. En als klap op de vuurpijl kan het ook het risico van cyberaanvallen verhogen.

Maar is het zo belangrijk om de keuze van IT-infrastructuur te heroverwegen? Ja, want een verouderende infrastructuur is het tegenovergestelde van de wendbaarheid en flexibiliteit die het bedrijf zullen voorbereiden op de wereld van morgen. Maar er is geen morele les hier. Laten we in plaats daarvan eens kijken naar de elementen waarmee rekening moet worden gehouden en de bestaande oplossingen om te weten waarom en hoe u uw IT-infrastructuur moet migreren.

Een goede IT-infrastructuurkeuze integreert middelen, omgevingen en strategie

De mens blijft in het middelpunt van de beslissing

Het eerste waar je naar moet kijken is je team. Welke vaardigheden heeft het? Wat zijn de komende aanwervingen? Wat is het maturiteitsniveau van het team? Als zij op haar interne middelen vertrouwt, moet de IT-afdeling haar keuzes aanpassen. De onderneming kan haar doel echter sneller bereiken indien zij dienstverleners opdracht geeft de ontbrekende vaardigheden te leveren, hetzij op eenmalige basis hetzij voor een langere periode.

Beperkingen hebben ook een plaats in het denken

Bankwezen, gezondheidszorg, verzekeringen (zie ons artikel over de uitdagingen voor de verzekeringssector in 2024)... Sectoren met een sterke regelgeving hebben te maken met een tweede beperking: wetgeving. Wanneer de gegevens in kwestie gevoelig zijn, zijn ze onderworpen aan strengere wetgeving, wat entiteiten dwingt om de ruimte waarin ze toegang hebben tot deze gegevens te organiseren. Niet alle sectoren organiseren hun IT-infrastructuur op dezelfde manier. We hebben ook een artikel geschreven over gezondheidsgegevens en de RGPD.

Wanneer de historische infrastructuur de evolutie blokkeert, kan de verandering van een klein element het bedrijf genoeg adem brengen om het management vrij te laten en zijn werkwijze te herzien. Het bedrijf kan bijvoorbeeld denken aan de bimodale infrastructuur, een mix van Cloud en monolithische infrastructuur, die moderniseert zonder alles te vernieuwen. De toegang tot API's biedt ook de mogelijkheid om de procedures te vereenvoudigen met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

ROI in beeld bij infrastructuurkeuze

In een wereld die voortdurend verandert, kan men zich afvragen wat het nut is van het veranderen van de IT-infrastructuur. Op de hoogte blijven, ja, maar voor hoelang? Moet je over 5 jaar alles heroverwegen? Het vernieuwen van uw IT-infrastructuur is een aanzienlijke kostenpost, zo blijkt uit een schatting van Gartner, die verwacht dat dit tegen 2021 3,9 miljard dollar zal kosten. De IT-afdeling wil waarschijnlijk niet op (te) korte termijn investeren. Vooral nu het bedrijf nog steeds de schade van de Covid-crisis aan het verwerken is. De keuze van de infrastructuur moet dus gebaseerd zijn op een technologische strategie, maar ook op een financiële strategie.

Moet u de voorkeur geven aan een on-premise infrastructuur of aan Cloud ?

38% van de senior managers spreekt over druk op IT-teams om over te stappen naar Cloud. Maar het laatste woord is nog niet gezegd over on-premise. Om redenen van wetgeving, veiligheid of snelheid blijft het de voorkeur genieten.

Een audit uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de situatie en een koers uit te zetten voor de toekomst

Laten we stoppen met de kant-en-klare oplossing, laten we eerst de balans opmaken van de huidige IT-infrastructuur door te kijken naar :

  • Zijn niveau;
  • De ontwikkelingen ;
  • Team- en gebruikersbeheer ;
  • Incidenten;
  • Beschikbaarheid

De audit is ontworpen om u te helpen de juiste beslissing te nemen over uw IT-infrastructuur, niet alleen over de meest aantrekkelijke oplossing.

Wat zijn de verschillen met betrekking tot gegevensbeheer?

Wat de nabijheid van gegevens en toepassingen betreft, verdient een on-premise systeem de voorkeur, zodat de twee elementen zich fysiek dicht bij elkaar bevinden. Dave Nielsen, Hoofd Ecosystemen bij Redis Labs, legt het goed uit:

"Het kan uren of zelfs dagen duren om verzamelingen van big data te verplaatsen van een datacenter naar cloud. On-premise toepassingen die met big data werken, moeten zich dicht bij de gegevens bevinden, waar ze beter met de gegevens kunnen interageren."

Een ander punt van verschil is de back-up van gegevens. In de cloud zijn deze meer terugkerend en worden ze rechtstreeks beheerd door de Cloud provider, wat een onderscheidend element wordt volgens de strategie van de onderneming.

Wat zijn de verschillen in kosten?

Wat de verdeling van de begrotingen betreft, zijn er veel variabelen tussen de twee soorten structuren:

  1. De huidige en toekomstige omvang van de IT-infrastructuur. Als deze niet verandert, is de optimale ROI voor investering in een on-premise infrastructuur ongeveer 3 tot 5 jaar. Cloud is de oplossing bij uitstek om te voldoen aan de behoefte aan flexibiliteit en schaalvergroting, omdat het zeer goed omgaat met variaties in de omvang van de infrastructuur en tegelijkertijd de kosten egaliseert.
  2. Hardware: de voorkeur gaat duidelijk uit naar Cloud omdat het geen budget vertegenwoordigt, althans niet op zichzelf.
  3. De ISP: het is vrij transparant wanneer je een eigen infrastructuur hebt. Op de website Cloud vereist het een hogere verwerkingscapaciteit en dus hogere kosten.
  4. Bijkomende kosten: het datacentrum en het onderhoud ervan, de airconditioning of de elektriciteit moeten ter plaatse worden beschouwd. Op afstand vertegenwoordigen zij niets meer dan de kosten van het abonnement.

Afhankelijk van de verdeling van de budgetten, de op een bepaald moment beschikbare liquide middelen en de ontwikkelingsmogelijkheden, zal worden gekozen voor de ene of de andere IT-infrastructuur.

Wat zijn de verschillen met betrekking tot veiligheid?

De infrastructuur op locatie geniet de voorkeur voor de opslag van gevoelige gegevens en historische toepassingen die niet naar cloud kunnen worden gestuurd. Zij is echter niet immuun voor het risico van fysieke incidenten. Als de infrastructuur geheel of gedeeltelijk niet wordt gerepliceerd, is alles verloren.

Wanneer de IT-afdeling zich richt op een infrastructuur Cloud, is het haar taak de beveiligingsmaatregelen in twijfel te trekken: locatie, certificeringen, audits, cyberbeveiligingsdeskundigen, enz.

Om bij te blijven in de wereld van vandaag en te anticiperen op de wereld van morgen, is nadenken over uw IT-infrastructuur een must. Het belangrijkste is niet de oplossing te kiezen die het meeste lawaai maakt, maar de oplossing die het best bij uw eigen parameters past. Om u te helpen bij uw keuze, stel ons team uw vragen.

Deel dit artikel!