Hoe kunnen we voldoen aan de steeds toenemende behoeften op het gebied van infrastructuurvoorziening in een steeds meer verbonden en veeleisende wereld? Is infrastructuurautomatisering een haalbare oplossing hiervoor?

In een steeds opener wereld waarin diensten via mobiele toepassingen of via het web en continu wereldwijd beschikbaar zijn voor de consument, wordt elke downtime of vertraging niet langer aanvaard en getolereerd door de gebruikers. Toepassingen vergen steeds meer middelen omdat de belasting van de toepassingen voortdurend wordt aangepast of omdat nieuwe toepassingen of nieuwe functionaliteiten moeten worden geïmplementeerd om de gebruikers of consumenten nieuwe diensten aan te bieden.

Is het de moeite waard om uw infrastructuur te automatiseren?

Automatisering: een essentiële stap voor grote ondernemingen

Grote groepen worden gekenmerkt door complexe situaties:

  • Het gegevensvolume wordt uitgedrukt in Terabytes of Petabytes;
  • Technologie is rechtstreeks geïntegreerd in ondersteunende functies zoals financieel beheer of human resources;
  • Het aantal werknemers loopt in de honderden, evenals hun behoeften.

Voor hen is het onmogelijk te kijken naar kant-en-klare oplossingen: het informatiesysteem moet als een geheel worden gezien, geïntegreerd en schaalbaar zijn. Er zal dus moeten worden overgeschakeld op handmatige automatisering.

Goede praktijken Vergeet de kant-en-klare diensten en richt u op oplossingen op maat.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp ons artikel Infrastructuurautomatisering: hoe kom je er?

Automatisering is een belangrijke parameter voor het concurrentievermogen

Ondernemingen die vandaag de dag afzien van automatisering van hun infrastructuur zijn als degenen die in de jaren negentig computers en tekstverwerking als overbodig beschouwden. De geschiedenis leert ons dat wie vooruitgang weigert, zichzelf in gevaar brengt.

Door te werken met een niet-geautomatiseerde infrastructuur worden organisaties met verschillende valkuilen geconfronteerd:

  • Verlies van productiviteit als gevolg van tijd die wordt besteed aan tijdrovende taken;
  • Hogere prijzen omdat menselijke tijd duurder is dan machinetijd;
  • Minder service, vooral als het laat is;
  • Minder aantrekkelijk werkgeversimago voor nieuw talent dat zich wil toeleggen op waardetoevoegende taken.

Op microniveau wordt het concurrentievermogen aangetast omdat de onderneming niet de juiste dienst op het juiste moment levert. Maar het is op macroniveau dat het probleem het meest acuut is: wanneer dit ouderwetse bedrijf het laatste is dat op deze manier werkt, wordt het snel buiten spel gezet.

Een goede praktijk: kijk naar wat uw concurrenten doen, denk aan de toekomst en aan het imago dat u uw bedrijf wilt geven.

Nieuwe automatiseringsmethoden

Voordat je ook maar denkt aan het automatiseren van je IT-infrastructuur, moet je weten wie ervoor gaat zorgen. Voor een project van deze omvang hebben bedrijven niet de luxe om de verkeerde keuzes te maken. Als de beslissing zou afhangen van slechts één parameter, dan zou het deze zijn: de technische teams moeten gewend raken aan Agile en DevOps-praktijken. Er zijn twee stappen om dit te bereiken: creëer een ad hoc team en train de leden ervan. Op deze manier worden werknemers experts in deze methoden, waardoor hun infrastructuurautomatiseringsproject zowel vlot als performant wordt.

Morgen of jaren later zijn dergelijke ontwikkelingspraktijken de sleutel tot prestatiewinst voor iedereen. Opleiding: een zeer rendabele investering.

Een goede praktijk: omring u met de juiste mensen om een grootschalig project uit te voeren. De actoren zijn de sleutel tot het succes van het project.

De automatisering van de infrastructuur stuit op twee hindernissen

Nu we alle voordelen van een dergelijke verandering hebben ingezien, waarom sluiten zoveel bedrijven zich dan niet aan? Om twee belangrijke redenen: tijd en geld. Twee investeringen die zij moeilijk aan hun automatisering kunnen besteden. Tussen opleiding en het vervangen van componenten en systemen is zowel tijd als geld soms schaars. De eerste verstandige stap is dus prioriteiten stellen. Door de acties en de bijbehorende middelen op een rijtje te zetten en te organiseren, krijgt men een duidelijker en rustiger beeld van de volgende te nemen stappen. Op die manier wordt de eerste winst teruggekoppeld naar de toekomstige investeringsportefeuille. Bij infrastructuurautomatisering, net als bij sport of beursbeleggingen, is de vuistregel eenvoudig: hoe eerder bedrijven beginnen, hoe sneller de winsten verschijnen. Daardoor verbeteren zij hun concurrentiepositie op de markt.

Goede oefening: neem vandaag de tijd zodat je morgen niet verdwenen bent.

Als een van de twee barrières tijd is, laten we die dan niet verspillen. Met de juiste mensen, een duidelijk doel en geleidelijke implementatiestappen werken bedrijven met de meest complexe systemen zich een weg naar een geautomatiseerde infrastructuur. Geautomatiseerde systemen betekenen efficiënte bedrijven. En niemand is daar tegen.

Meer weten? Lees ons artikel over de veranderende behoeften van IT-afdelingen door onze specialist in Microsoft-oplossingen.

Deel dit artikel!