In september 2022 heeft Blue Soft Consulting zijn eerste PMO community of practice opgezet. Het doel is om een ruimte te bieden waar medewerkers ideeën kunnen uitwisselen met andere teams die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. Het doel is ook omPMO-praktijken te standaardiseren binnen de Groep en haar dochterondernemingen.

Een door leden gestuurde PMO praktijkgemeenschap

In de eerste plaats is deze gemeenschap opgericht door een groep consultants die een ruimte wilden om hun ideeën te bespreken. Ze wilden ook hun processen, ervaringen, successen en leerervaringen delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. "Het is een groep mensen die aan dezelfde onderwerpen werken. Ze delen een gemeenschappelijke woordenschat en ontwikkelen zich rond het thema PMO", zegt Dalyl Hadj Bouzid, projectmanagementconsultant en leider van de PMO-community. Daylight Consulting en facilitator van de PMO-community.

Vandaag telt het ongeveer twintig medewerkers van de Blue Soft groep en haar dochterondernemingen die geïnteresseerd zijn in PMO activiteiten.

De PMO Praktijkgemeenschap biedt twee activiteiten aan:

  • Bovenal regelmatige uitwisselingen op een speciaal Teams-kanaal. Een kanaal waar alle deelnemers elkaar kunnen helpen, vragen kunnen stellen, waarde kunnen toevoegen en elkaars vragen kunnen beantwoorden voor hun verschillende missies.
  • Ten tweede de productie van nieuwe kennis en nieuwe instrumenten om de PMO's en de hele cluster te helpen zich te ontwikkelen. Dit zal worden bereikt door de organisatie van 2 tot 3 workshops per jaar op vrijwillige basis.

Een gemeenschap die openstaat voor iedereen

"De community staat open voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die door de community worden behandeld", verklaart Nabila Benmostefa, onderzoeker en ondersteuner van de PMO-community bij Blue Soft Consulting.

Niet alleen de PMO's zelf, maar ook de projectmanagers en programmadirecteuren die dagelijks met PMO's te maken hebben, zijn zeker welkom. "We vergeten human resources niet, die via de community een beter begrip kunnen krijgen van de rol van een PMO," zegt Dalyl Hadj Bouzid.

Deze gemeenschap wordt geleid door de activiteit Consulting van de groep Blue Soft en heeft tot doel een maximaal aantal mensen van de groep te integreren, inclusief alle dochterondernemingen.

Volgende stappen voor de praktijkgemeenschap

"2023 wordt een cruciaal jaar voor de gemeenschap. Dus dan gaan we echt veel zaken lanceren," zegt Dalyl.

Uiteindelijk zijn er twee belangrijke punten om rekening mee te houden. Tijdens deeerste helft van het jaar zullen de community en zijn leden werken aan de implementatie van een gids met best practices. Deze gids is gericht op PMO's en zal hun dagelijkse werk ondersteunen en de expertise van de PMO's van de groep standaardiseren. In detweede helft van het jaar is het de bedoeling - en Dalyl geeft toe dat dit "nog ambitieuzer" is - om een echt trainingsprogramma op te zetten voor toekomstige PMO's binnen de divisie Consulting.

Deel dit artikel!