In september 2022 richtte Blue Soft Consulting zijn eerste PMO community of practice op. Het doel is een ruimte te bieden aan haar medewerkers om ideeën uit te wisselen met andere teams die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. Het doel is ook om de PMO-praktijken binnen de groep en haar dochterondernemingen te standaardiseren.

Een door leden gestuurde PMO praktijkgemeenschap

In de eerste plaats is deze gemeenschap opgericht door een groep consultants die een ruimte wilden om hun ideeën te bespreken. Ze wilden ook hun processen, ervaringen, successen en leerervaringen delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. "Het is een groep mensen die aan dezelfde onderwerpen werken. Ze delen een gemeenschappelijke woordenschat en ontwikkelen zich rond het thema PMO", zegt Dalyl Hadj Bouzid, projectmanagementconsultant en leider van de PMO-community. Daylight Consulting en facilitator van de PMO-community.

Vandaag telt het ongeveer twintig medewerkers van de Blue Soft groep en haar dochterondernemingen die geïnteresseerd zijn in PMO activiteiten.

De PMO Praktijkgemeenschap biedt twee activiteiten aan:

  • Bovenal regelmatige uitwisselingen op een speciaal Teams-kanaal. Een kanaal waar alle deelnemers elkaar kunnen helpen, vragen kunnen stellen, waarde kunnen toevoegen en elkaars vragen kunnen beantwoorden voor hun verschillende missies.
  • Ten tweede de productie van nieuwe kennis en nieuwe instrumenten om de PMO's en de hele cluster te helpen zich te ontwikkelen. Dit zal worden bereikt door de organisatie van 2 tot 3 workshops per jaar op vrijwillige basis.

Een gemeenschap die openstaat voor iedereen

"De community staat open voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die door de community worden behandeld", verklaart Nabila Benmostefa, onderzoeker en ondersteuner van de PMO-community bij Blue Soft Consulting.

PMO's als zodanig zijn zeker welkom, maar dat geldt ook voor projectmanagers en programmadirecteuren die dagelijks met PMO's te maken krijgen. "We vergeten de human resources niet die via de community de rol van een PMO beter kunnen begrijpen", zegt Dalyl Hadj Bouzid.

Deze gemeenschap wordt geleid door de activiteit Consulting van de groep Blue Soft en heeft tot doel een maximaal aantal mensen van de groep te integreren, inclusief alle dochterondernemingen.

Volgende stappen voor de praktijkgemeenschap

"2023 wordt een cruciaal jaar voor de gemeenschap. Dus dan gaan we echt veel zaken lanceren," zegt Dalyl.

Ten slotte zijn er twee belangrijke onderwerpen die moeten worden aangehouden. In deeerste helft van het jaar zullen de gemeenschap en haar leden werken aan de uitvoering van een gids voor goede praktijken. Deze gids is bedoeld voor PMO's en zal hun dagelijks werk ondersteunen en de knowhow van de PMO's van de groep standaardiseren. In detweede helft van het jaar is de doelstelling, "die nog ambitieuzer is", geeft Dalyl toe, het opzetten van een echte opleiding voor de toekomstige PMO's van de divisie Consulting.

Deel dit artikel!