Bij projectmanagement is prestatiemeting essentieel om het succes van alle fasen van het project te beoordelen. Key Performance Indicators (KPI's) spelen een vitale rol in dit proces en geven projectmanagers een overzicht van de voortgang, effectiviteit en impact van deze fasen.

Project-KPI's: hoe bereik je ze?

Voordat je begint met het meten van projectprestaties met behulp van KPI's, is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van de projectverwachtingen. Deze verwachtingen vormen de basis voor het bepalen van alle doelstellingen, verwachte resultaten en succescriteria voor je project.

Veel organisaties zetten hun eigen KPI-systeem op. Maar over het algemeen stellen de projectteams zichzelf dezelfde vragen over deze indicatoren:

  • Wat is de huidige status van het project?
  • Hebben we onze doelstellingen bereikt?
  • Hebben we de verwachte deliverables geleverd?
  • Hebben we de deadline gehaald?
  • Blijven we binnen het budget?

Lees ook: Deadlines voor projectbeheer onder de knie -. Blue Soft Group (bluesoft-group.com)

Verwachtingen en doelstellingen moeten aan het begin worden gedefinieerd om een duidelijke richting aan te geven en vervolgens moeten de juiste KPI's worden geselecteerd. Dit stelt iedereen die bij het project betrokken is in staat om de dashboards in te vullen en de strategieën aan te passen.

Door deze aanpak te volgen, kun je de kans op succes van je project maximaliseren door ervoor te zorgen dat de gestelde doelen effectief en efficiënt worden bereikt.

Lees dit artikel om meer te weten te komen over alle belangrijke stappen in een project: Wat is een project (bluesoft-group.com)

 

Risico's: brengen ze de KPI's van het project in gevaar?

Risicomanagement in projectmanagement is erg belangrijk. Alle projecten hebben verschillende risico's, variërend van budgetbeperkingen en onvoorziene vertragingen tot externe factoren zoals wijzigingen in de regelgeving of economische omstandigheden.

Het identificeren van deze risico's vanaf het begin helpt om te anticiperen op wat er mis zou kunnen gaan. Zo kunnen de teams afwijkingen tijdens deze onbedoelde gebeurtenissen beperken.

Als deze risico's eenmaal zijn geïdentificeerd, is het belangrijk om de ontwikkeling ervan gedurende het project nauwlettend te volgen. KPI's kunnen een doorslaggevende rol spelen bij dit beheer door belangrijke indicatoren te leveren voor het beoordelen van de waarschijnlijkheid en impact van risico's. KPI's zoals werkelijk versus budget of voortgang versus planning kunnen bijvoorbeeld helpen om afwijkingen vroegtijdig te detecteren en waar nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Voor meer informatie: PMO-methoden en -tools (bluesoft-group.com)

 

Prestatiemonitoring: hoe analyseer je die?

Prestatieanalyse begint met het verzamelen van relevante gegevens over verschillende aspecten van het project, zoals kosten, termijnen, kwaliteit of tevredenheid van belanghebbenden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de KPI's te berekenen, die een indicatie geven van de voortgang van het project.

Ook het weten waard: De essentiële rollen van de PMO (bluesoft-group.com)

 

Zodra deze KPI's zijn berekend, is het belangrijk om ze te interpreteren om bruikbare informatie te verkrijgen. Dit omvat vaak het vergelijken van de werkelijke prestaties met de gestelde doelen, het identificeren van hiaten en trends en het analyseren van de factoren die deze resultaten kunnen veranderen.

Deze fase wordt over het algemeen uitgevoerd door alle leden van het projectteam. Als een KPI bijvoorbeeld een budgetoverschrijding laat zien, kan het nodig zijn om de oorzaken van deze overschrijding vast te stellen en passende maatregelen te implementeren.

Deze analyse is essentieel voor het project. Dankzij deze analyse kan de projectleider meteen zien of het project een succes is of niet.

Bekijk onze video voor meer informatie over dit onderwerp. Guillaume RAOUL, onze projectmanagementexpert, legt het allemaal uit: Hoe meet je het succes van je projecten met KPI's (youtube.com)

Deel dit artikel!