Sinds enkele weken worden bedrijven getroffen door een gebeurtenis die niemand had kunnen voorspellen. De meest vooruitziende onder hen zijn er echter in geslaagd snel te reageren door hun bedrijfscontinuïteitsplan in werking te stellen. En dat is nu precies waar BCP voor bedoeld is: het verzachten van de gevolgen van incidenten voor de activiteiten van organisaties.

Deze week bekijken we hoe de BCP reageert op een pandemische situatie.

Bedrijfscontinuïteitsplanning in het licht van ISO-normen, voorschriften en virussen

Overeenkomstig de ISO 22301-norm of bepaalde wettelijke voorschriften (zoals de voorschriften voor banken en financiële instellingen) kunnen of moeten bedrijven beschikken over een bedrijfscontinuïteitsbeheerssysteem. Een dergelijk plan is van essentieel belang om het hoofd te kunnen bieden aan elk soort ramp, klein of groot, die hun activiteiten voor lange tijd zou kunnen onderbreken of aanzienlijke schade zou kunnen veroorzaken.

Een grote ramp is bijvoorbeeld een overstroming van 100 jaar, een cyberaanval, een terroristische aanslag of zelfs een pandemie.

Voortzetting van de activiteiten tijdens een gezondheidscrisis

Eind 2019 werd China getroffen door het coronavirus met de naam Covid-19, zowel op gezondheids- als op economisch gebied.

Geleidelijk en snel verspreidde Covid-19 zich over de hele wereld, wat leidde tot de enige mogelijke reactie bij gebrek aan een geneesmiddel of vaccin door de meeste staten: inperking. Dit heeft gevolgen gehad voor de activiteiten van duizenden ondernemingen en heeft een catastrofe veroorzaakt op de financiële markten en de economie in het algemeen. Niet meer gezien sinds het einde van de tweede wereldoorlog.

In het licht van deze wereldwijde pandemie hebben alle bedrijven hun bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP's) in werking gesteld, zodat zij kunnen overleven en hun werknemers worden beschermd.

De beste continuïteitsoplossing voor deze crisis is telewerken, waar mogelijk. Lees over hetzelfde onderwerp ons artikel over Charlotte, een UX Designer met een werk-studieprogramma, die zich moest aanpassen aan werken op afstand. Maar over het algemeen hebben bedrijven moeten laten zien dat ze zowel veerkrachtig als efficiënt zijn om deze noodoplossing te garanderen voor al hun werknemers die niet konden profiteren van werktijdverkorting. Dit reactievermogen was alleen mogelijk in bedrijven die goed voorbereid waren.

Maar hoe combineer je volledige afstandsbediening en samenwerking? Wij vertellen je er alles over. 

Bedrijfscontinuïteitsplan: de impact meten om beter prioriteiten te stellen

Business Impact Analyses (BIA's), die upstream worden opgesteld en jaarlijks worden bijgewerkt, worden door organisaties gebruikt om snel prioritaire en kritieke activiteiten, belangrijke hulpbronnen, kritieke leveranciers, bedrijfskritische toepassingen en maximaal toelaatbare downtime vast te stellen. Bovendien zullen strenge risicobeheersings- en risicobeperkingsmaatregelen de ondernemingen in staat stellen efficiënt te zijn en tijdig aan de behoeften van hun klanten te voldoen.

Ontdek ook 5 tips over risicobeheer in tijden van gezondheidscrisis.

Deze efficiënte organisatie, om de vitale activiteiten voor de ondernemingen in stand te houden, kan, in een gedegradeerde modus, een tijd van aanpassing inluiden.

Het computernetwerk van sommige ondernemingen heeft immers niet de capaciteit om een massaal aantal verbindingen te ondersteunen, en kan snel verzadigd zijn, zodat de werknemers van deze ondernemingen waarschijnlijk batchverbindingen opgelegd krijgen op tijdstippen die worden bepaald naar gelang van het kritieke karakter van hun activiteiten, primair of secundair.

Om hun levensvatbaarheid te waarborgen en het vertrouwen van de belanghebbenden te behouden, moeten ondernemingen alle nodige middelen inzetten, met name op het gebied van communicatie, en rekening houden met de risico's die inherent zijn aan hun activiteiten, zowel op sociaal als op economisch gebied.

Werken op afstand en veiligheid

In het licht van deze door de ondernemingen aangeboden oplossing voor werken op afstand, is het van essentieel belang de IT-beveiliging niet te verwaarlozen, met name die van netwerken en servers, die een vitale rol speelt in hun voortbestaan.

Feit is, dat het aantal cyberaanvallenzoals rebound-aanvallen en ransomware, die gebruikmaken van computerlekken, waarschijnlijk exploderen tijdens deze periode van opsluiting.

Daarom is het essentieel om de werknemers bewust te maken van de problemen van "computergezondheid", met name door middel van een IT-handvest, zodat zij ervoor zorgen dat zij de basismaatregelen naleven, d.w.z. regelmatig de antivirus, de toepassingen en het systeem bijwerken om bestaande kwetsbaarheden te corrigeren, regelmatig hun wachtwoorden wijzigen, waakzaam zijn voor bijlagen bij e-mails en kwaadaardige sites, en ten slotte prioriteit geven aan back-ups op de cloud of externe servers.

Naleving van deze goede praktijken kan het risico van inbraak en dus diefstal van gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens zoals de bankgegevens van klanten, verminderen en zorgen voor een veilige werkomgeving, waardoor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie wordt gewaarborgd.

De mondialisering, de onderlinge afhankelijkheid van activiteiten en de uitbesteding van sommige daarvan dwingen de ondernemingen om meer samen te werken in deze nooit eerder geziene context. Aanpassingsvermogen en voortdurende verbetering van het BCP, goede communicatie tussen de belanghebbenden en strategische keuzes zullen bedrijven in staat stellen geleidelijk te herstellen van dit wereldwijde gezondheids- en economische trauma.

Landen die moeilijke perioden van hongersnood of oorlog hebben doorgemaakt, zijn er weliswaar in geslaagd zich te herstellen, maar de duur en de omvang van de offers die de huidige gezondheidscrisis zal vergen, zijn op dit ogenblik zeer moeilijk in te schatten.

Deze crisis zal bedrijven eindelijk in staat stellen hun sterke en zwakke punten te evalueren, hun bedrijfscontinuïteitsstrategie te herzien door deze robuuster te maken met de dwingende betrokkenheid van hun werknemers en zo de continuïteit van hun activiteiten te verzekeren. Blue Soft kan u via zijn activiteit Risicobeheer begeleiden bij deze vragen en u helpen de beste strategie te bepalen.

Onze dochteronderneming Blue Soft Empower ondersteunde haar klanten tijdens de gezondheidscrisis op het gebied van samenwerking.. Meer weten? Lees ons artikel.

Deel dit artikel!