Infrastructuur

Wat is CI/CD? Inzicht in continue integratie en implementatie

Inhoudsopgave Wat is CI/CD? Inzicht in continue integratie en implementatie In de wereld van softwareontwikkeling zijn er twee soorten mensen: zij die CI/CD al hebben geïmplementeerd en zij die dat binnenkort zullen doen! CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) is een must geworden voor bedrijven die nieuwe functies en updates snel, betrouwbaar en efficiënt willen leveren. Maar wat is CI/CD precies? Wat zijn de belangrijkste principes en voordelen? In dit artikel geven we een uitgebreid overzicht van Continuous Integration and Deployment, zodat je begrijpt hoe deze methodologie je softwareontwikkelings- en leveringsprocessen kan transformeren. Riemen vast, we gaan naar het land van CI/CD! Wat is CI/CD? CI/CD lijkt een beetje op het Zwitserse zakmes van een ontwikkelaar: multifunctioneel en onmisbaar! Achter dit acroniem gaan twee complementaire praktijken schuil: Continuous Integration en Continuous Deployment. Continuous Integration (CI) Continuous Integration is het principe van het regelmatig samenvoegen van de code die door elke ontwikkelaar wordt geproduceerd in een gecentraliseerde repository. Elke keer dat de code wordt samengevoegd, worden er geautomatiseerde tests [...]

2024-06-03T14:56:43+02:003 juni 2024|Uncategorized|0 commentaar

Monolith vs Microservices: welke architectuur moet je kiezen voor je applicatie?

Inhoudsopgave De keuze voor een softwarearchitectuur is een cruciale beslissing bij het ontwerpen van een applicatie. Het heeft een directe invloed op de onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en prestaties. Er zijn vaak twee tegengestelde benaderingen: monolithische architectuur en microservices architectuur. Een monoliet is een op zichzelf staande applicatie die alle functionaliteit in één blok combineert. Deze aanpak is eenvoudig te ontwikkelen en te implementeren, maar bereikt zijn grenzen bij complexe projecten die een hoge mate van schaalbaarheid vereisen. Microservices daarentegen splitsen functionaliteiten op in onafhankelijke services die communiceren via API's. Deze architectuur biedt meer flexibiliteit en maakt het mogelijk om elke service te schalen, maar gaat wel ten koste van de complexiteit. Dus hoe maak je een keuze tussen monolieten en microservices? Wat zijn de voordelen, nadelen en beslissingscriteria? Dat is wat we gaan bekijken in dit artikel, geïllustreerd met concrete voorbeelden. Wat is een monolithische architectuur? Bij een monolithische architectuur wordt een applicatie ontwikkeld als één pakket waarin alle functionaliteiten strak gekoppeld zijn. De toepassing wordt ontworpen als een enkel, autonoom en onafhankelijk blok. Concreet brengt een monoliet het volgende samen in dezelfde codebasis: Bedrijfslogica Datatoegang Gebruikersinterfaces Oproepen naar andere toepassingen (bijv. [...])

2024-06-03T14:59:20+02:0027mei2024|Data, DevOps, Digitaal, Uncategorized|0 commentaar

IT koolstofvoetafdruk: een aanzienlijke impact

Wat is de ecologische voetafdruk van de IT-sector? Vandaag de dag is het milieu een van de belangrijkste onderwerpen in het nieuws. In datacenters worden kilowatts en kilowatts verbruikt. Ze moeten minder energie verbruiken. De digitale sector alleen al is verantwoordelijk voor 4% van alle CO2-uitstoot, 1,5% meer dan het luchtvervoer. In dit artikel kijken we naar de impact van de digitale sector op het milieu. Hoewel de specifieke behoeften veranderen, blijven de algemene eisen hetzelfde. Een paar jaar geleden was de algemene behoefte om meer geld te verdienen door minder uit te geven. Tegenwoordig moeten we onze bedrijven levensvatbaar houden en tegelijkertijd rekening houden met de schaarste van de hulpbronnen op onze planeet en de overexploitatie ervan. De beroemde dag waarop we het equivalent van een jaar productie van de planeet verbruiken, komt elk jaar vroeger en vroeger. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van deze milieubeperking en moeten 'groener' worden. De koolstofvoetafdruk is uiteindelijk een goede indicator van vervuiling, ook al moet hij niet als de enige worden beschouwd. In onze technische keuzes moeten we prioriteit geven aan deze [...]

2024-05-15T14:24:55+02:009mei2023|Unclassified, Digitaal|0 commentaar

Containerisatie bij ontwikkeling en inzet

Wat is containerisatie en hoe werkt het? Containerisatie is een steeds populairder concept in de wereld van de softwareontwikkeling. Met deze techniek, die veel lichter is dan de traditionele virtuele machines, kunnen toepassingen en hun afhankelijkheden worden gegroepeerd en beheerd in afzonderlijke containers die van elkaar geïsoleerd zijn. Containerisatie moet worden gezien als een systeem van lagen. Eerst het OS, dan de nodige functionaliteiten. Net als virtualisatie beoogt containerisatie het isoleren van toepassingen in een specifieke omgeving. De visie is echter meer atomair en beoogt de omvang van diensten zoveel mogelijk te beperken door ze van elkaar te isoleren, terwijl virtualisatie eerder een ecosysteem als geheel zou beschouwen. In tegenstelling tot virtualisatie heeft containerisatie het voordeel dat er geen installatie en configuratie van een nieuw gevirtualiseerd systeem nodig is. [...] Hier volgt een schema dat het verschil illustreert tussen een container en een virtuele machine: (Het host-besturingssysteem is het belangrijkste besturingssysteem waarop een gastsysteem, het zogenaamde guest-besturingssysteem, draait. Het host-besturingssysteem levert middelen zoals geheugen, processor en hardware.

2024-01-09T15:19:49+01:006februari2023|Data, Headlines, DevOps|0 commentaar

Hoe kan de infrastructuur worden geautomatiseerd?

Hoe kunnen we meer flexibiliteit, veerkracht, veiligheid en betrouwbaarheid bereiken? Automatisering van de infrastructuur wordt het belangrijkste probleem voor organisaties die de huidige wijdvertakte systemen exploiteren. Nauwgezetheid en veel teamondersteuning zijn vereist om dit waarschijnlijk strategische project tot een succes te maken. Infrastructuur? Nog een belangrijke plaats. De IT-afdeling heeft een lange weg afgelegd. Soms gigantisch, maar het is van haar dat we de bedrijfsmodellen van morgen verwachten, in overeenstemming met een economie die digitaler is dan ooit. De directie ervan zit op de COMEX, haar beslissingen en de richting die zij inslaat zetten het bedrijf op gekwelde en visionaire wegen, die onze technologische opvattingen steeds meer overhoop gooien. In enkele jaren tijd zijn de statische gegevens waarvoor de infrastructuren waren ontworpen ontoereikend geworden tegenover de stroom van ongestructureerde gegevens en het commerciële potentieel daarvan. Bijgevolg zijn de infrastructuren grondig geëvolueerd om de nieuwe informatiestromen te absorberen, te verwerken en te beheren. Zij kunnen ook en vooral de middelen leveren die nodig zijn om alle instrumenten, toepassingen, technische en bedrijfsoplossingen voor menselijke activiteiten te bedenken, te ontwikkelen en te exploiteren. Vervolgens zijn de omgevingen op hun beurt gegroeid toen virtualisatie en containers hun intrede deden op de markt.

2024-05-15T14:49:10+02:0024 oktober 2022|Uncategorized|0 commentaar

Huidige kwesties en de toekomst van cloud en infrastructuur.

Actuele kwesties en de toekomst van cloud en infrastructuur. In dit interview hebben we Michael Benaroch, pre-sales director bij de BU Cloud Infrastructure, verschillende vragen gesteld. Het doel is de balans op te maken en concrete elementen vast te stellen met betrekking tot de toekomst van deze zeer belangrijke tak van IT: cloud en infrastructuur. Wat zijn de uitdagingen in de wereld van Cloud en Infrastructuur in 2022? "Er zijn vandaag verschillende uitdagingen voor onze klanten. We moeten de time to market kunnen versnellen, dat wil zeggen de snelheid waarmee infrastructuur beschikbaar wordt gesteld. Om deze infrastructuurdiensten te kunnen blootstellen aan eindklanten via provisioning portals. Deze twee factoren zullen onvermijdelijk leiden tot een toename van het verbruik, mogelijk zelfs exponentieel! Achter dit alles gaat een groot financieel belang schuil. We moeten deze kwestie analyseren en er rekening mee houden bij de ondersteuning van de transformatie. Een van de oplossingen is te kiezen voor open source. De sleutel is om op grote schaal te besparen, met name op licenties. Vandaag is Blue Soft een geëngageerde, onafhankelijke, betrouwbare en vendor agnostische speler. Wij zijn in staat de hele keten van [...]

2024-01-09T15:40:06+01:0021 september 2022|Headlines|0 commentaar

Infrastructuur als Code, wanneer Dev voorrang krijgt op Ops...

Infrastructure as code is verschenen in onze informatiesystemen om zowel dev als ops te verzoenen of te revolutioneren, laten we hier de belangrijkste succesfactoren van deze methode ontdekken. ... mits nauwe samenwerking in het begin Infrastructure as Code brengt een revolutie teweeg in software engineering door samenhang te brengen tussen omgevingen die tot nu toe ontbrak in versiebeheer en testen. Toch brengt IaC ook een transformatie van methoden met zich mee, die een zekere voorzichtigheid met zich meebrengt en ons de primordiale rol van de infrastructuuringenieurs niet mag doen vergeten, ten voordele van de ontwikkelingsteams. IaC, sneller en beter Infrastructure as Code of IaC heeft tot doel de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld van bedrijfstoepassingen te codificeren. Het maakt het met name mogelijk om dezelfde technische enveloppe op geautomatiseerde wijze, en indien nodig continu, te reproduceren op alle nuttige omgevingen (ontwikkelings-, integratie-, pre-productie- of productieomgevingen). Schematisch gezien is het eerste voordeel van IaC en de standaardisatie die het mogelijk maakt, dat de implementatie van omgevingen aanzienlijk wordt versneld, terwijl de consistentie ervan wordt gegarandeerd. Deze race naar de top kan soms vragen oproepen. Tien jaar geleden was snelheid al de belofte van Cloud via een PaaS die vooraf gedefinieerde modellering biedt. Als, [...]

2024-05-15T14:35:09+02:002Juni2022|DevOps, Headlines|0 commentaar

Is de keuze van de IT-infrastructuur cruciaal voor uw organisatie?

Hoe kiest u uw IT-infrastructuur? Wanneer de keuze is ingegeven door technologische ontwikkelingen of aankondigingen, kan de IT-infrastructuur een zeer heterogeen complex worden: een database hier, een applicatie daar, een integratie die nooit werd voltooid... Dit alles verhoogt de werklast van het bedrijf. En als klap op de vuurpijl kan het ook het risico op cyberaanvallen vergroten. Maar is het echt zo belangrijk om de keuze van de IT-infrastructuur te heroverwegen? Ja, want een verouderde infrastructuur is het tegenovergestelde van de wendbaarheid en flexibiliteit die het bedrijf voorbereidt op de wereld van morgen. Maar dit is geen morele les. Laten we in plaats daarvan kijken naar de elementen waarmee rekening moet worden gehouden en de bestaande oplossingen om te weten waarom en hoe u uw IT-infrastructuur moet migreren. Een goede keuze van IT-infrastructuur integreert middelen, omgevingen en strategie. Over welke vaardigheden beschikt zij? Wat zijn de komende aanwervingen? Wat is het niveau van volwassenheid van het team? Als ze vertrouwt op haar interne middelen, moet de IT-afdeling haar keuzes aanpassen. Het bedrijf kan zijn doel echter sneller bereiken [...]

2023-12-04T15:52:13+01:0018 januari 2022|DevOps|0 commentaar

Mijn infrastructuur automatiseren: is het de moeite waard?

Hoe kunnen we voldoen aan de steeds toenemende behoeften aan infrastructuurvoorziening in een steeds meer verbonden en veeleisende wereld? Is infrastructuurautomatisering een haalbare oplossing om aan deze behoeften te voldoen? In een steeds meer open wereld waar diensten wereldwijd beschikbaar zijn voor consumenten via mobiele applicaties of via het web en op een continue manier, wordt elke downtime of vertraging niet langer geaccepteerd en getolereerd door de gebruikers. Toepassingen stellen steeds hogere eisen aan de infrastructuurmiddelen omdat de belasting van de toepassingen voortdurend wordt aangepast of omdat nieuwe toepassingen of nieuwe functionaliteiten moeten worden geïmplementeerd om nieuwe diensten aan de gebruikers of consumenten aan te bieden. Is het de moeite waard om uw infrastructuur te automatiseren? Automatisering: een essentiële stap voor grote ondernemingen Grote groepen worden gekenmerkt door complexe situaties: De hoeveelheid gegevens wordt uitgedrukt in terabytes of petabytes; de technologie is rechtstreeks geïntegreerd met ondersteunende functies zoals financieel beheer of personeelszaken; het aantal werknemers loopt in de honderden, net als hun behoeften. Voor hen is het onmogelijk om te kijken naar de gegevens die zij nodig hebben om [...]

2024-01-09T15:58:04+01:0013oktober2021|DevOps, Gegevens|0 commentaar

Infrastructuurautomatisering: 5 belangrijke trends waar CIO's op letten

Volgens Gartner zal meer dan 90% van de bedrijven tegen 2025 met een automatiseringsarchitect werken, tegenover minder dan 20% nu. De inzet van infrastructuurautomatisering is hoog voor I&O (Infrastructure & Operations) teams. Steeds meer organisaties, zoals grote groepen en kmo's, nemen immers hun toevlucht tot infrastructuurautomatisering op basis van kunstmatige intelligentie (AI of Infrastructure Automation) en machine learning. De voordelen liggen voor de hand: taken die vroeger manueel werden uitgevoerd (installatie, configuratie, onderhoud van de infrastructuur) kunnen nu door software worden uitgevoerd. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten. Het is dan ook normaal dat IT-afdelingen hiervoor belangstelling hebben en dergelijke oplossingen in het informatiesysteem beginnen te implementeren. Het is een vraag die centraal staat in het concurrentievermogen van bedrijven. Gartner populariseert zelfs de term hyperautomatisering, een begrip dat de hele trend omvat om de hele organisatie te automatiseren, buiten de IT-infrastructuur om. Wat de IT-infrastructuur betreft, zijn er verschillende oplossingen om een automatiseringsstrategie te implementeren. De Gartner-studie belicht de oplossingen die "het meeste vertrouwen" wekken: dat zijn VMware [...]

2024-01-09T16:00:39+01:007 september 2021|Digitaal|0 commentaar
Naar boven