Digitale transformatie IT-afdelingen hebben het tegenwoordig erg druk. Tussen het onderhouden van bestaande IT-systemen en het ontwikkelen van nieuwe services, hebben ze er veel werk aan. Terwijl ze beschikbaar blijven voor medewerkers, werken ze binnen een kader dat wordt beperkt door managementdoelstellingen of een vastgesteld budget. In de bouwen of uitvoeren fasen, maar ook in de dagelijkse verzoeken, loopt er een rode draad door alle fasen: UX (of gebruikerservaring). Als een leidmotief leidt de UX de bouw van elke nieuwe bouwsteen. Toen UX op het gebied van B2C-toepassingen wijdverspreid raakte in de gemeenschap van ontwikkelaars, werden ze vloeiender, gebruiksvriendelijker en krachtiger om aan de behoeften van de consument te voldoen. Werknemers daarentegen profiteren niet systematisch van krachtige, veelzijdige tools die hun beroep weerspiegelen.

Een van de sleutels tot een succesvolle digitale transformatie is daarom de nadruk te leggen op de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties toepassingen die voldoende zijn uitgerijpt om de werknemerservaring te optimaliseren. Hoe sneller IT-afdelingen dit kunnen bereiken, hoe verder zij hun organisatie in de volgende wereld kunnen projecteren. In dit verband wordt de ontwikkeling van gebruikersgerichte zakelijke toepassingen een topprioriteit.

De inherente voordelen van een betere ISD-gebruikerservaringstrategie

Waarom zouden IT afdelingen UX business applicaties moeten ontwikkelen? Eerst en vooral, de strijd tegen de Schaduw IT. Het is een simpel feit: werknemers gebruiken in hun dagelijks leven veel mobiele toepassingen. Als datgene waartoe zij in hun beroepssfeer toegang hebben, niet beantwoordt aan hun behoeften of hun productiviteit vermindert, zullen zij zich tot andere oplossingen wenden. Zelfs als dit het bedrijf in gevaar brengt: niet-naleving van de RGPD of een inbreuk op de beveiliging (zoals in het geval van whatsapp) zijn reële bedreigingen voor de organisatie. De IT-afdeling kan deze plaag bestrijden door voor zichzelf een instrument te bouwen dat aan de verwachtingen voldoet.

Meer aandacht voor de werknemerservaring levert nog andere voordelen op:

 • Project- of gegevensbeheerprocessen worden geautomatiseerd;
 • De organisatie en de efficiëntie van de teams worden verbeterd omdat zij tijd besparen;
 • Aangezien taken gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd, worden de financiële middelen van de onderneming beter gebruikt;
 • Werknemers zijn meer tevreden en creëren een betere relatie met hun klanten;
 • De CIO verwerft een grotere legitimiteit binnen het bedrijf.

Onmiddellijk of later, de voordelen van een goed doordachte werknemerservaring verspreid over alle niveaus van de organisatie.

Wij vertellen u meer over de veranderende behoeften van IT-afdelingen dankzij onze specialist in Microsoft-oplossingen.

Nieuwe UX voor bedrijfsapplicaties: opleggen of co-creëren?

Hoewel er veel voordelen zijn, zijn er ook veel obstakels. Bovenaan de lijst staan :

 • Uiteraard hogere IT-onderhoudskosten;
 • Deze tijd wordt echter bewaard voor de oude systemen, aangezien de ROI van het nieuwe gebruikerstraject niet onmiddellijk duidelijk is;
 • Gesegregeerde operaties die de uitwisseling van informatie tegenhouden;
 • Diepgewortelde eindgebruikersgewoonten die zich soms tegen verandering uitspreken;
 • Cyberbeveiligingsrisico's en de angsten die moeten worden aangepakt.

Een vlotte communicatie met de toekomstige gebruikers van de toepassingen en een soepele aanpak van hun kant zijn elementen die moeten worden gevalideerd vóór de tenuitvoerlegging.

Ontdek ook hoe je een uitstekende gebruikerservaring creëert voor een duurzame UX.

Verbeter de gebruikerservaring op zakelijke toepassingen punt voor punt.

Bij het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties UX-gerichteworden IT-afdelingen geleid door één mantra: "de applicatie voldoet aan de behoeften van gebruikers". Als ze beginnen met het bouwen van hun applicaties met dit in gedachten, zijn ze goed op weg naar succes. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, kunnen ze gebruik maken van een krachtige hefboom: agile rituelen.

Met dit principe in het achterhoofd zijn verschillende stappen nodig om de implementatie van de nieuwe bedrijfsapplicatie UX te ondersteunen:

 1. Gebruik kennende. Breng de interne klantenervaring in kaart om belangrijke punten te benadrukken, zoals functionele of emotionele wrijvingen. Hiervoor is er geen substituut voor gebruikerstests.
 2. Betrek belanghebbenden, vooral in de productdefinitiefase. Eindgebruikers, bedrijfs- en ontwikkelingsteams, en ook de IT-afdeling moeten aan tafel zitten.
 3. Stel een stijllijn op die consistent is met het grafisch charter van de organisatie. Dit maakt het gemakkelijker om te gebruiken. Variant: gebruik API-mechanismen mechanismen om een omgeving te creëren die door gebruikers wordt herkend.
 4. Cyberbeveiliging verankeren. Cyberbeveiliging zou niet langer een belemmering of bedreiging voor uw bedrijf moeten zijn. Zeker als u bedenkt dat 4 van de 5 bedrijven al slachtoffer zijn geweest van cyberaanvallen.
 5. Ondersteun de gebruikers bij de verandering. Wanneer de bedrijfsapplicatie beschikbaar is, neem dan de tijd om het gebruik ervan te introduceren en de werking te begeleiden.

Belangrijkste cijfer: 82% van de werknemers zou graag zien dat hun werkgever de kwaliteit van hun digitale ervaring op het werk verbetert. Deze verbetering kan vele vormen aannemen, maar het creëren van een betere werknemerservaring via BtoE-toepassingen (Business to Employee) is een van de sleutels tot succes.

Onze specialisten in digitale transformatie kunnen u helpen bij het ontwerpen en implementeren van een innovatieve, toekomstbestendige bedrijfsapplicatie.

Geïnteresseerd in UX? Ontdek de baan van UX ontwerper en kom bij ons werken !

Deel dit artikel!