Risicobeheer

Hoe kun je de prestaties van je projecten meten met behulp van KPI's?

Bij projectmanagement is prestatiemeting essentieel om het succes van alle fasen van het project te beoordelen. Key Performance Indicators (KPI's) spelen een vitale rol in dit proces en geven projectmanagers een overzicht van de voortgang, effectiviteit en impact van deze fasen. Project KPI's: hoe bereik je ze? Voordat je begint met het meten van projectprestaties met behulp van KPI's, is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van de projectverwachtingen. Deze verwachtingen vormen de basis voor het bepalen van alle doelstellingen, verwachte resultaten en succescriteria voor je project. Veel organisaties zetten hun eigen KPI-systeem op. Maar over het algemeen stellen de projectteams zichzelf dezelfde vragen over deze indicatoren: Hoe staat het project er vandaag voor? Hebben we de gestelde doelen bereikt? Hebben we de verwachte deliverables geleverd? Hebben we de deadlines gehaald? Blijven we binnen het budget? Ook het lezen waard: Deadlines beheersen voor projectmanagement - the bluesoft-group.com Blue Soft Group (bluesoft-group.com) Verwachtingen en doelstellingen moeten aan het begin worden gedefinieerd om een duidelijke richting aan te geven en vervolgens moeten KPI's worden geselecteerd [...].

2024-02-07T16:58:59+01:007 februari 2024|Uncategorized|0 commentaar

PMO-methoden en -tools

Op het gebied van projectmanagement neemt de PMO (Project Management Officer) een centrale positie in. Hij speelt een cruciale rol in het doorgeven van tools en methoden aan zijn team. Zij zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en verbeteren van projectmanagement. Een gemeenschappelijke basis van best practices De methoden en tools van PMO zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke basis van best practices. Ze zijn nu breed gedocumenteerd. Ze zijn geleidelijk ingevoerd sinds de jaren 1980 op een gestandaardiseerde manier met behulp van Britse en Amerikaanse richtlijnen (PMBOK en PRINCE 2). Vandaag de dag zijn deze best practices steeds bekender in projectmanagement. Helaas worden ze niet altijd even goed toegepast, en het is juist de rol van het PMO om ze toe te passen en door te geven. Ze omvatten belangrijke onderwerpen zoals planning. Het doel van planning is het definiëren van mijlpalen en een tijdschema voor het voltooien van het project, rekening houdend met de benodigde personele, materiële en financiële middelen. Kortom, de ABC's van projectmanagement. Best practice omvat ook zaken als risicomanagement. Met andere woorden, anticiperen op wat [...]

2024-01-24T13:01:50+01:0023 januari 2024|Uncategorized|0 commentaar

Het verschil tussen een PMO en een AMOA

In elk project is het essentieel om de rol van elke partij te begrijpen, vooral tussen de PMO en de ACA. Er zijn vaak veel spelers bij betrokken. Elke rol moet van tevoren worden gedefinieerd om het project te laten slagen. Wat zijn de verschillen of overeenkomsten tussen de PMO (Project Management Office) en de AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage)? Ook al lijken deze rollen op elkaar, ze zijn toch heel verschillend. Definitie Een Project Management Office (PMO) is een entiteit of structuur binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het overzien, standaardiseren en ondersteunen van projectmanagementpraktijken. Het doel van het PMO is om de consistentie, efficiëntie en het succes van projecten binnen het bedrijf te garanderen door hulpmiddelen, processen en middelen voor projectmanagement te bieden. AMOA, of "Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage", is een rol of functie binnen een project of organisatie die bestaat uit het bieden van ondersteuning en expertise aan het projectmanagement of de projecteigenaar. Het doel van het projectmanagementteam is om een link te bieden tussen de zakelijke behoeften van het bedrijf en het project [...]

2024-01-09T14:45:28+01:009 oktober 2023|Menselijke rijkdom|0 commentaar

PMO: Projectmanagementbureau VS Projectmanagementfunctionaris

De term PMO, een acroniem voor Project Management Office, kan verwijzen naar zowel een individu als een organisatie. Hoewel ze hetzelfde acroniem delen, verschillen hun rollen enigszins. Kom in dit artikel meer te weten over de PMO als organisatie en als persoon, en over hun essentiële bijdragen aan projectmanagement. De PMO als organisatie: Project- en programmamanagement voor het bedrijf. De organisatorische PMO, ook wel het "projectbureau" genoemd, brengt professionals samen die samenwerken om toezicht te houden op het beheer van projecten en programma's. Zijn rol omvat verschillende aspecten zoals het definiëren van werkmethodologieën binnen het bedrijf. Het ondersteunt projecten in moeilijkheden en fungeert als referentiepunt voor projectmanagers. Als centrale entiteit zorgt het voor een consistent beheer van projecten en portfolio's. De PMO als persoon: technische expertise en projectmonitoring De PMO als persoon, of Project Management Officer, is technisch verantwoordelijk voor het monitoren en superviseren van projecten. Hij vertegenwoordigt de projectmanagementexpert en zorgt ervoor dat de doelstellingen worden gehaald. Hij begeleidt de teams bij de technische uitdagingen en garandeert dat de [...]

2024-01-09T14:55:30+01:0011 september 2023|Digitaal|0 commentaar

Wat is een project?

Een project is veel meer dan een tijdelijke organisatie van het werk. Het is een voertuig voor verandering binnen een organisatie, dat een team, middelen en middelen samenbrengt om specifieke doelen te bereiken. In dit artikel gaan we dieper in op de aard van een project en de rol die het speelt in organisatorische verandering, waarbij we de belangrijkste kenmerken en de resultaten ervan belichten. Een project wordt gekenmerkt door zijn tijdelijkheid. Het begint op een bepaald moment en eindigt wanneer de doelstellingen zijn bereikt. Gedurende deze periode werkt een team van professionals samen, waarbij specifieke methoden worden gebruikt om hun inspanningen te coördineren. De organisatie van het werk is daarom een essentieel element om het succes van het project te garanderen. Deliverables zijn de concrete resultaten van een project. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, van een nieuw IT-systeem tot de reorganisatie van een afdeling of een technologische haalbaarheidsstudie. Deze deliverables worden gecreëerd om de doelstellingen van de organisatie te halen. Ze zijn de vrucht van het werk van het team en zijn essentieel voor het genereren van de verwachte verandering. Projectdoelstellingen Aan elk project worden specifieke doelstellingen toegewezen. Deze doelstellingen kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de organisatie. [...]

2023-12-12T08:54:30+01:0026 juni 2023|Uncategorized|0 commentaar

Beveiliging van mobiele toepassingen: kwetsbaarheden om voor op te passen

Computersystemen en computers zijn niet de enigen met beveiligingsproblemen: ook mobiele apparaten en toepassingen zijn zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Sommige kwetsbaarheden komen vaker voor in dit type technische omgeving en het is noodzakelijk ze op te sporen, vanaf de aanmaakfase van een applicatie tot het einde van de levenscyclus ervan. I - Beveiliging op Android en iOS: twee kamers, twee sferen Op de smartphonemarkt overheersen twee besturingssystemen: iOS en Android. In juni 2021 bedraagt hun gecombineerde marktaandeel 99,9% op de Franse markt. Bron: Apple of Android Nation? Statista Deze twee besturingssystemen hebben hun eigen specifieke kenmerken wat betreft de ontwikkeling van toepassingen. Terwijl iOS-toepassingen voornamelijk in Objective-C worden geprogrammeerd, wordt op Android Java gebruikt. Hetzelfde geldt voor hun installatie, configuratie, programmeeromgeving, ontwerp, testen en beheer van de cyberbeveiligingsstrategie. II - De belangrijkste soorten kwetsbaarheden in mobiele toepassingen Alvorens de belangrijkste in mobiele toepassingen waargenomen kwetsbaarheden op te sommen, is het belangrijk te onthouden dat er twee categorieën kwetsbaarheden in mobiele toepassingen bestaan.

2024-01-26T15:25:18+01:0014 september 2021|Digitaal|0 commentaar

Hoe beveilig je gegevens in een mobiele applicatie?

Hoe beveilig je gegevens in een mobiele applicatie? In het tijdperk van hyperconnectiviteit is de kwestie van gegevensbescherming een constante in cybersecurity. Er is geen gebrek aan voorbeelden van massale hacks, zoals in mei 2020 toen een smartphone caller ID-app een beveiligingslek meldde. De persoonlijke gegevens van meer dan 47,5 miljoen gebruikers werden toen blootgesteld aan diefstal. Tegenwoordig moet de beveiliging van applicatiegegevens gedurende de gehele Application Development Life Cycle (ADLC) worden gehandhaafd, lang nadat de applicatie door de eindgebruiker is gedownload. Wees gerust, er zijn veel manieren om de gegevensbeveiliging van een mobiele applicatie effectief te verbeteren zonder de gebruikerservaring in gevaar te brengen. Goede praktijk 1 voor de beveiliging van gegevens: analyseer vooraf de risico's De kwetsbare punten van een applicatie variëren naargelang de architectuur en functionaliteit ervan. Daarom is het essentieel om een voorafgaande risicoanalyse uit te voeren voordat u een ontwikkelingsproject start. Zorg ervoor dat u alle kenmerken van uw toekomstige toepassing kent: wilt u een betalingsmodule integreren? Een identificatiesysteem? Moet u toegang hebben tot uw contacten?

2024-01-10T09:55:34+01:008 juli 2021|Digitaal|0 commentaar

Cyberbeveiliging: 3 soorten cyberaanvallen waaraan uw bedrijf is blootgesteld

Cyberaanvallen zijn niet langer een epifenomeen: 4 van de 5 bedrijven beweren al slachtoffer te zijn geweest van cyberaanvallen. Men zou ook kunnen denken dat cyberbeveiligingsproblemen alleen zeer grote bedrijven aangaan. Dat is niet waar: in 2019 was de gemiddelde grootte van organisaties die slachtoffer werden van ransomware 645 werknemers. Ongeacht de grootte van uw organisatie, cybersecurity is een kwestie die zeer serieus moet worden genomen omdat de criminaliteit toeneemt en de gevolgen van aanvallen catastrofaal kunnen zijn. "De banksector is de meest blootgestelde sector aan cyberaanvallen: +238% van de aanvallen wereldwijd sinds het begin van de pandemie tussen februari en april 2020." Bron: onderzoeksbureau VMware Carbon Black Er zijn veel soorten cyberaanvallen op bedrijven. Sommige zijn bekend, andere zijn vertrouwelijker en dus slinkser. Hier volgen de belangrijkste in dit artikel. Malware: publieke vijand nr. 1 Malware is verreweg de meest voorkomende cyberaanval binnen organisaties. In 2020 telde het cyberbeveiligingsbedrijf AV Test GmbH wereldwijd meer dan een miljard stuks malware: De meest voorkomende soorten malware in [...]

2024-01-10T09:52:37+01:0027 mei 2021|Gegevens|0 commentaar

Risicobeheer: DevOps en continu testen als oplossing?

Hoe optimaliseert u het risicobeheer met DevOps en continu testen bij een steeds hogere productie- en ontwikkelingssnelheid? Vandaag de dag staan IT-bedrijven onder constante druk om steeds strakkere time-to-market deadlines te halen. In reactie daarop hebben velen Agile- en DevOps-methoden ingevoerd. Deze methoden zijn succesvol, maar gaan soms ten koste van beveiliging en risicobeheer. Het is namelijk absoluut essentieel om rekening te houden met het gehele beveiligingsaspect voordat een applicatie op de markt wordt gebracht. Als eindgebruikers problemen ondervinden waardoor de applicatie tijdelijk moet worden afgesloten... kan het al te laat zijn. Weten hoe de aanvaardbaarheid van het risico moet worden bepaald, is een belangrijk punt voor elk bedrijf dat een Agile- of DevOps-omgeving wil invoeren, aangezien de ontwikkelingscyclus veel korter is. In theorie is het eenvoudig. In werkelijkheid is er vaak een informatieasymmetrie tussen de definitie van risico's door projectmanagers en het feitelijke beheer van deze risico's door de ontwikkelingsteams. Het doel van dit artikel is te wijzen op de hotspots waarop u moet letten als u uw risico's wilt beheren.

2024-01-10T09:29:39+01:0013oktober2020|DevOps, Risicomanagement|0 commentaar

Gezondheidsgegevens en RGPD - waar staan we?

Na veel kritiek is de RGPD ingevoerd in alle bedrijven en overheden. Voortaan is de verwerking van (persoonlijke of gevoelige) gegevens onderworpen aan nieuwe regels. Het succes van de RGPD is echter niet alleen gebaseerd op vrije toestemming of gecontroleerde cookies, maar op het hele systeem van hosting en verwerking van gegevens. Hoe zit het met de veiligheid van onze gegevens? Lopen gezondheidsgegevens meer risico met COVID-19? Na twee jaar is het tijd om de balans op te maken. RGPD en gegevensbeheer Volgens het recente verslag van de Europese Commissie "ontwikkelen bedrijven een nalevingscultuur en promoten zij het hoge niveau van gegevensbescherming steeds meer als een concurrentievoordeel". Zowel de Europese Commissie als de CNIL verwelkomen het succes van de GDPR. Met een toename van 79% van het aantal klachten in 5 jaar is het minste wat we kunnen zeggen dat de burgers geïnformeerd zijn. De CNIL heeft zichzelf voor 2020 verschillende opdrachten gegeven. Ten eerste moet zij bedrijven beter ondersteunen bij de toepassing van de GDPR in hun praktijk, bijvoorbeeld met een gids voor ontwikkelaars. Dit jaar [...]

2024-01-10T09:22:48+01:006augustus2020|Data, Digitaal|0 commentaar
Naar boven